چای

اطلاعات پایه

چای

  • تامین کننده
  • تولید کننده
  • توزیع کننده

انواع چای اعم از چای سبز،چای سفید ، چای اولانگ، چای سیاه و چای کیسه ای

تهران

101 - 500 نفر

http://blacktea.portal.trade

مالکیت

۲۱ آبان ۱۳۹۶

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران

100000 - 200000

1% - 10%

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

تهران

۰۲۱۰۰۰۰۰۴

۰۲۱۰۰۰۰۰۵

داخل شرکت

2 خط

بیشتر از 50 نفر

5 - 10

صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها